dashboard

Trends and prognosis

Ontwikkelingen binnen de bouwkosten
IGG maakt een analyse van de mogelijke prijsontwikkeling voor de komende vier kwartalen op basis van de trends binnen de bouw. Dit gebeurt d.m.v. een trendanalyse van de indexcijfers van de afgelopen 3 jaar.
Wij merken hierbij op dat wij geen voorspelling doen van de indexcijfers voor de toekomst, maar ‘slechts’ een statistische trendanalyse maken van de afgelopen jaren. In deze analyse wordt de periode waarover de trend wordt berekend vergroot indien het berekende indexcijfer verder vooruit ligt.
Analyse prognoses
De adviseurs van IGG Bouweconomie volgen de ontwikkelingen binnen de bouw op de voet. Vanuit de markttrends, de ontwikkelingen binnen de bouw en andere gekoppelde sectoren worden maandelijks de inzichten in onze adviezen verwoord naar onze opdrachtgevers. Met het uitbrengen van de nieuwe indexcijfers zullen de analyses, prognoses en verwachte trends worden verwoord in een visie op de huidige markt en de nabije toekomst. De prognoses zijn te vinden op onze downloadpagina.
Discover the benefits today
Our unique construction cost index database gives you everything you need to manage your projects.