Home

Welkom bij Bouwkostenindex

BouwkostenIndex.nl analyseert ieder kwartaal de bouwkosten indexcijfers. De indexcijfers worden bepaald voor ieder gebouwtype uit de website van BouwkostenKompas.

Meer over Bouwkostenindex

Banner_kop

Eigen indexen genereren

Met bouwkostenkompas is het mogelijk tabellen met indexcijfers te genereren voor meer dan 1.250 bouwtypen en groepen waarbij het tevens mogelijk is om de peildatum aan te passen.

Genereer eigen index

Banner_kop

Kwartaalreport

Ieder kwartaal publiceert bouwkostenindex een report met indexcijfers voor de verschillende gebouwgroepen (Woningbouw, Utiliteitsbouw, GWW, Parkeren en Sloop).

Download kwartaalreporten

Banner_kop

Trends

Bouwkostenindex analyseert de trends binnen de bouwkostenmarkt en geeft hiervan een beoordeling vanuit de aanbestedingsresultaten van dat afgelopen kwartaal.

Meer over Bouwkostentrends

Banner_kop

Aanbestedingsindex

Vanuit de aanbestedingreseultaten analyseert bouwkostenindex het verschil tussen de bouwkostenindex en de markt hetgeen resulteert in een aanbestedingsindex.

Meer over Aanbestedingsindex

Banner_kop

Onbeperkt toegang

Met een abonnement op bouwkostenindex krijgt u onbeperkt toegang tot de indexcijfers van de geabonneerde databases.

Bestel Bouwkostenindex

Banner_kop
1 2 3 4 5 6

Bouwkostenindex

Over Bouwkostenindex


BouwkostenIndex.nl analyseert ieder kwartaal de bouwkosten indexcijfers. De indexcijfers worden bepaald voor ieder gebouwtype van de website van BouwkostenKompas. De verschillende gebouwtypen worden gecategoriseerd in diverse sub- en hoofdgroepen. Samengestelde indexcijfers worden bepaald op basis van een gewogen gemiddelde. De verschillende gebouwtypen hebben elk een weegfactor om hun belang voor het groepscijfer vast te stellen. Deze weegfactor kan veranderen in de loop van de tijd. De over-all index voor woningbouw berust op het doorrekenen, wegen en middelen van zo’n 1.250 verschillende typen.

Klik hier voor meer informatie

Trend (2017)


Race naar de bodem ten einde

In de afgelopen jaren zijn er in de bouw veel banen verdwenen, grenzeloos werken binnen de EU en de grote verschillen binnen de EU wat betreft belastingen, premie’s en kosten van levensonderhoud hebben voor een verschuiving van arbeidskrachten gezorgd. Een negatieve stemming in de EU is het gevolg, met de roep om minder Europa, grenzen dicht en minder regelzucht uit Brussel, met de Brexit als beste voorbeeld.
De afgelopen jaren waren het vooral de grote bouwaannemers en multinationals die gebruik maakten van (te) goedkope arbeidskrachten. De concurrentieslag en de financiële crisis zijn vooral ten koste gegaan van het eigen CAO-personeel. Nu de neergang van de crisis tot staan lijkt te zijn gebracht, begint men te beseffen dat dit een race naar de bodem is. We zien nu een tegengestelde beweging op gang komen die meer gericht is om productie en maak-industrie voor ons land te behouden en zelfs terug te halen. Lonen zijn over de hele linie te lang te laag gebleven om de koopkracht op peil te houden en moeten omhoog gaan om de economie ècht te laten groeien.
We kunnen vaststellen dat de bouwproductie in 2016 fors is toegenomen en dat zal ook voor de komende jaren het geval zijn. Er zijn veel plannen, met name in de woningbouw, die nu versneld uitgevoerd gaan worden om aan de toenemende vraag naar woningen te kunnen voldoen en ook de verduurzaming en de transformaties van bestaand vastgoed komen nu goed van de grond.
Dit betekent in grote lijnen dat in het jaar 2017 een aanzienlijke stijging van de bouwprijzen te zien zal zijn, een trend die al in 2016 is ingezet. De laatste jaren zijn opdrachtgevers en inkopers verwend door (te) lage prijzen en voldoende keuze aan aannemers die de werken wilde uitvoeren. Nu is er weer een tekort aan gekwalificeerd personeel en geschikte uitvoerende bedrijven om projecten te verwezenlijken. Concreet betekent dit dat over de hele bouwkolom de prijzen zullen stijgen t.o.v. 2016 met minimaal 5% en mogelijk meer, afhankelijk van in welke regio u zit.
Rendementen staan onder druk vanwege de stijgende bouw- en projectkosten, er zal weer het nodige bezuinigd moeten worden om projecten binnen de gestelde budgetten te krijgen. In 2016 heb ik al aangegeven dat u nu slimmer moet gaan inkopen en tijd moet nemen om uw project goed voor te bereiden voordat u de markt en het aanbestedingstraject ingaat. Laat uw projecten goed uitwerken door architect, constructeur en andere specialisten, zorg voor goede communicatielijnen en een strak geregisseerd BIM. Een zorgvuldige voorbereiding en transparantie tussen partijen en overheden vergroten de kans dat u de beste prijs krijgt.
Mede door gebrek aan capaciteit zijn aannemers veel kritischer geworden bij het bepalen waar ze op in willen schrijven. De risico’s worden nu realistischer ingeschat en in een vroeg stadium benoemd en doorgerekend, dus is het zaak uw projecten zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te werken. De posten Algemene Kosten (AK) en Winst & Risico worden weer berekend met de reële percentages, inkoopkortingen zijn verdwenen, men rekent gewoon wat men nodig heeft voor een gezonde bedrijfsvoering. Het wordt ook steeds moeilijker om aannemers te vinden die in concurrentie een aanbieding willen maken. Ook voor de aannemers is het een uitdaging om onderaannemers te vinden die dit jaar nog capaciteit hebben. Voor de komende jaren zijn de orderportefeuilles behoorlijk vol en dan worden risicovolle projecten al gauw terzijde geschoven.
De aannemers hebben het nu druk met de uitvoering van projecten wat ook veel tijd vergt van hun interne organisatie en inkoopafdeling. Je hoort steeds vaker “we hebben geen rekentijd”, want de calculatieafdelingen maken als vanouds weer overuren. Vaak wil een aannemer alleen aan tafel komen als hij als eerste en enige een aanbieding mag maken.
Kijk in een vroeg stadium van uw project naar de beschikbaarheid van uitvoerende partijen en de benodigde specialismen. Maak dan duidelijke keuzes met wie u zaken wilt doen en koop slim in.

Demovideo

Klik hier voor een grotere video.