Home

Welkom bij Bouwkostenindex

BouwkostenIndex.nl analyseert ieder kwartaal de bouwkosten indexcijfers. De indexcijfers worden bepaald voor ieder gebouwtype uit de website van BouwkostenKompas.

Meer over Bouwkostenindex

Banner_kop

Eigen indexen genereren

Met bouwkostenkompas is het mogelijk tabellen met indexcijfers te genereren voor meer dan 1.250 bouwtypen en groepen waarbij het tevens mogelijk is om de peildatum aan te passen.

Genereer eigen index

Banner_kop

Kwartaalreport

Ieder kwartaal publiceert bouwkostenindex een report met indexcijfers voor de verschillende gebouwgroepen (Woningbouw, Utiliteitsbouw, GWW, Parkeren en Sloop).

Download kwartaalreporten

Banner_kop

Trends

Bouwkostenindex analyseert de trends binnen de bouwkostenmarkt en geeft hiervan een beoordeling vanuit de aanbestedingsresultaten van dat afgelopen kwartaal.

Meer over Bouwkostentrends

Banner_kop

Aanbestedingsindex

Vanuit de aanbestedingreseultaten analyseert bouwkostenindex het verschil tussen de bouwkostenindex en de markt hetgeen resulteert in een aanbestedingsindex.

Meer over Aanbestedingsindex

Banner_kop

Onbeperkt toegang

Met een abonnement op bouwkostenindex krijgt u onbeperkt toegang tot de indexcijfers van de geabonneerde databases.

Bestel Bouwkostenindex

Banner_kop
1 2 3 4 5 6

Bouwkostenindex

Over Bouwkostenindex


BouwkostenIndex.nl analyseert ieder kwartaal de bouwkosten indexcijfers. De indexcijfers worden bepaald voor ieder gebouwtype van de website van BouwkostenKompas. De verschillende gebouwtypen worden gecategoriseerd in diverse sub- en hoofdgroepen. Samengestelde indexcijfers worden bepaald op basis van een gewogen gemiddelde. De verschillende gebouwtypen hebben elk een weegfactor om hun belang voor het groepscijfer vast te stellen. Deze weegfactor kan veranderen in de loop van de tijd. De over-all index voor woningbouw berust op het doorrekenen, wegen en middelen van zo’n 1.250 verschillende typen.

Klik hier voor meer informatie

Trend (2019)


Naderende rust in kostenstijgingen?

In 2018 verschenen er in de pers geregeld berichten dat de bouwkosten de pan uit rezen, projecten niet meer haalbaar waren, er geen uitvoeringscapaciteit was en aanbesteding na aanbesteding mislukte. De overschrijdingen t.o.v. de budgetten bij publieke aanbestedingen bleken soms meer dan 50% te bedragen waarbij er slechts één uitvoerende partij inschreef. Deze grote overschrijvingen kunnen niet alleen aan de stijgende bouwkosten worden toegeschreven, immers de tijd tussen de laatste begroting die een duidelijke richting geeft van de markt en de indiening van de prijzen is over het algemeen niet meer dan enkele maanden. Dergelijke overschrijdingen worden veroorzaakt door de wijze waarop het budget is opgesteld, de marktontwikkeling én de wijze waarop wordt aanbesteed.
Met bouwkostenindex.nl analyseren we al enige tijd de marktontwikkelingen binnen de bouw. Uit deze analyse blijkt evenwel dat 2018 een jaar is geweest waarin zich een van de grootste prijsstijgingen van de afgelopen jaren hebben voorgedaan. De afgelopen 10 jaar kenmerkte zicht door beperkte kostenstijgingen, tot 2016 was er voldoende uitvoeringscapaciteit in de markt wat tot een gunstig aanbestedingsresultaat leidde. Na 2016 is er een duidelijke kentering ontstaan waarbij de kosten veel sneller stegen dan verwacht en bleek de overcapaciteit volledig uit de markt te zijn verdwenen.
De lange periode van overcapaciteit in de markt heeft er voor gezorgd dat budgetten te laag werden vastgesteld, de resultaten vielen toch mee of was er in onderhandeling met de aannemers wel uit te komen. Op het moment dat de markt omsloeg werd onvoldoende rekening gehouden met het bijstellen van de budgetten, in veel gevallen lieten de businesscases dit niet toe. Ook werd er veelal doorgegaan op bestaande aanbestedingsmethodieken uit de crisisperiode waarbij veel risico’s een op een bij de aannemers werden neergelegd. Voorheen waren aannemers gewend deze risico’s voor zich te nemen, in de huidige markt worden alle risico’s (extra) doorberekend. Het afprijzen van deze risico’s worden niet meegenomen in alle analyses op het gebied van de bouwkostenontwikkeling, dit is (in de huidige markt) een extra plus op de kosten. De vraag is dus of je als opdrachtgever er in de huidige markt goed aan doet om alle risico’s in een aanbesteding afgeprijsd te willen zien. Mogelijk kan op het geheel een project waar risico’s uitgehaald zijn een beter resultaat geven.
Een laatste onderdeel is dat de capaciteit in de markt momenteel beperkt is. Dit houdt in dat uitvoerende partijen selectiever worden in de projecten waarin ze werkelijk tijd en kosten willen steken om een prijs te maken. Slechte aanbestedingsstukken zorgt er voor dat 80% van de aannemers afhaakt en je met één of helemaal geen uitvoerende partij overblijft die vervolgens een prijs neergelegd waarvoor hij het wel zou willen maken omdat hij zijn portefeuille toch wel vol (denkt) te krijgen.
Uit onze eigen analyse blijkt dat de totale stijging van de bouwkosten in 2018 ruim 6 % is geweest, met de markt ca. 10% kostenstijging. Voorlopig zien we de markt nog niet tot rust komen, al zullen de verdere kostenstijging naar onze verwachting afvlakken tot een bovengemiddeld niveau. Maar belangrijker blijft toch voor het slagen van een project: zorg voor een goed budget, heldere stukken en beperk de risico’s voor een aannemer.
ir. A.S. Vonk MRICS
directeur IGG Bouweconomie.

Demovideo

Click here for a larger video.